فعالیت های مرکز (I)

برگزاری رویدادها با کمک انجمنهای علمی

حمایت از برگزاری رویدادهای مرتبط با نوآوری و کارآفرینی

تشویق مسابقات مرتبط با دروس عملی دانشجویان

تشویق دانشجویان به تمرکز رویدادها روی ایده های خلاقانه برای حل مشکلات شهر دانشگاهی، اهواز و خوزستان

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی و ارتباط مستمر با مراکز دانشگاهی

فراخوان ( دو بار در سال) برای دریافت ایده های خلاقانه با محوریت مشخص

فراخوان (یکبار در سال) ایده با محوریت کارشناسان صنایع و سازمانها

برگزاری جلسات دانش افزایی و اطلاع رسانی

جلسات دانش افزایی و کلاس های آموزش خلاقیت و نوآوری

جلسات معرفی محصولات دانش بنیان توسعه یافته در مرکز

جلسات آموزش تخصصی مهارت برحسب نیاز و پیشنهاد تیمهای نوآور

فعالیت های مرکز(II)

تشویق دانشگاهیان به ارتباط و بازدید علمی از صنایع و سازمانها

آشنایی با مشکلات و کاستی های آنها

ایده پردازی مشترک جهت رفع کاستی ها

تشکیل بانک ایده ها

تشکیل تیمهای نوآور

تشکیل کمیته های ارزیابی ایده با متخصصان دانشگاهی و صنعتی

کمک به بازاریابی طرحها و محصولات دانش بنیان مرکز

برقراری ارتباط تیمهای نوآور با افراد مجرب در زمینه بازاریابی، از جمله:

متخصصان دانشگاهی

شرکتهای پارک و مرکز رشد

متخصصان صنایع و سازمانها

شتابدهنده ها و سازمانهای حامی مانند ICTIC

حمایت از ایده های برگزیده

حمایت مالی/معنوی در جهت توسعه فنی و تجاری

تنظیم الگوی حمایت درون دانشگاهی با هماهنگی دانشگاه، و مرکز رشد (مانند اشتراک گذاری تجهیزات آزمایشگاهها)

شناسایی منابع حمایتی خارج دانشگاه، با همکاری دفتر ارتباط با صنعت (شتابدهنده ها، صنایع و …)